Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u als ondernemer of ZZP’er arbeidsongeschikt raakt, kan dat grote gevolgen hebben. Het heeft namelijk directe invloed op uw bedrijf en dus op uw inkomen. U kunt zich hiertegen verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op het moment dat u bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte niet meer in staat bent om uw beroep uit te oefenen, vangt deze verzekering (deels) de financiële gevolgen op door een maandelijkse uitkering om uw inkomen te vervangen of aan te vullen.

Door uw verzekering precies op maat te maken zorgen wij er voor dat de premie betaalbaar is.

Inkomstenderving door arbeidsongeschiktheid, hoe zit dat?

Werknemers worden automatisch door hun werkgever verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en vallen onder de sociale verzekeringen. Als particulier kan een werknemer zich hier wel extra tegen verzekeren met de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Als ondernemer (of ZZP’er) wordt u door de overheid zelfstandig verantwoordelijk geacht voor uw gehele inkomen, ook als u arbeidsongeschikt raakt. Jaarlijks krijgt één op de tien ondernemers met arbeidsongeschiktheid te maken.

Zorg ervoor dat u niet in de problemen komt bij arbeidsongeschiktheid en neem contact op met Rien de Vries voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ons kantoor

Rien de Vries Verzekeringen en Financiële Planning

P A de Genestetlaan 28
3221 VP, Hellevoetsluis
0181-311284
info@riendevries.nl