Veranderingen studiefinanciering

Wat betekent dat voor jou?

studieVanaf 1 september 2015 vervalt de basisbeurs voor nieuwe bachelor- en masterstudenten. Een leenmogelijkheid (het studievoorschot) vervangt de basisbeurs. Deze lening is niet verplicht. Wat betekenen deze wijzigingen voor toekomstige studenten?

1. Geen studiefinanciering maar een studievoorschot
Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen vanaf 1 september 2015 gebruikmaken van het studievoorschot. Dit is een lening van de overheid tegen voordelige voorwaarden.

2. De ov-kaart voor studenten en basisbeurs mbo blijft bestaan
Het studentenreisproduct (de ov-kaart voor studenten) blijft gewoon bestaan. Dat geldt ook voor de aanvullende beurs en voor de basisbeurs in het mbo.

3. Aanvullende beurs omhoog
Studerende kinderen van ouders die samen minder dan €46.000 bruto per jaar verdienen behouden de aanvullende beurs. Hebben studenten broers of zussen die ook studeren of nog naar school gaan? En verdienen de ouders boven dit bedrag van € 46.000. Ook dan komen zij misschien toch in in aanmerking voor een aanvullende beurs. Het bedrag van de maximale aanvullende beurs gaat bovendien met €100 euro in de maand omhoog, naar €365. De aanvullende beurs wordt een gift als de student zijn diploma haalt.

4. 1 miljard voor investeringen hoger onderwijs
Als de basisbeurs vervalt, investeert het kabinet dat geld in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dit bedrag loopt op tot maximaal €1 miljard. Voorbeelden van mogelijke investeringen zijn:
Intensievere begeleiding van studenten;
Meer contacturen;
Extra beloning voor goede wetenschappers die college geven.

Studenten krijgen een belangrijke stem bij de bestemming van het geld voor het hoger onderwijs. Dit geldt ook voor de universiteiten en hogescholen.

5. Studievoucher voor studenten in overgangsperiode
Studenten die als eerste lichting gebruikmaken van het studievoorschot, profiteren nog niet volop van de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat om studenten die tussen 2015-2016 en 2018-2019 beginnen aan een bachelorstudie. Deze studenten krijgen na hun afstuderen een voucher van € 2000. Zij mogen die voucher 5 tot 10 jaar na hun afstuderen gebruiken voor bijscholing.

6. Collegegeldkrediet voor dertigers, veertigers en vijftigers
Het kabinet wil mensen stimuleren om te blijven leren (leven lang leren). Daarom mogen meer mensen gebruik maken van het collegegeldkrediet.

Nu is dit krediet alleen nog beschikbaar voor studenten die jonger zijn dan 30. Maar vanaf 1 september 2017 verandert die leeftijdsgrens. Dan mogen ook dertigers, veertigers en vijftigers gebruikmaken van het collegegeldkrediet. Dit geldt voor (geaccrediteerde) opleidingen in deeltijd en voltijd, in het wo, hbo en mbo.

Ons kantoor

Rien de Vries Verzekeringen en Financiële Planning

P A de Genestetlaan 28
3221 VP, Hellevoetsluis
0181-311284
info@riendevries.nl